1561/Β/08.05.2018 – Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Οφθαλμολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής Γ. Γεννημάτας

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Γ2γ/ΓΠ/οικ. 31522
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1561/Β/08.05.2018

“Χορήγηση άδειας λειτουργίας ως Μονάδας Εφαρμογής Ιστών Κερατοειδούς στο Οφθαλμολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”

id: 491Δ

Κατεβάστε εδώ το αρχείο