1577/Β/08.05.2018 – Κριτήρια επιλογής γνωμοδοτούντων ιατρών ΣΗΠ και Κατάλογος

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ. 33003
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1577/Β/08.05.2018

“Καθορισμός κριτηρίων επιλογής γνωμοδοτούντων ιατρών που συμμετέχουν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)”

id: 491Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο