1585/Β/08.05.2018 – Αναγνώριση της Καρδιολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ως Κέντρου μη χειρουργικής εμφύτευσης συσκευών διόρθωσης ενδοκαρδιακών βλαβών

Νομοθετικό Κείμενο: Aριθμ. Γ2β/οικ. 32649
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1585/Β/08.05.2018

“Αναγνώριση της Β΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ως Κέντρου μη χειρουργικής εμφύτευσης συσκευών διόρθωσης ενδοκαρδιακών βλαβών με χρήση του συστήματος Mitra Clip”

id: 491Ε

Κατεβάστε εδώ το αρχείο