159/Α/06.09.2016 – Ρύθμιση για τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας

Νομοθετικό Κείμενο:  NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4415
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 159/Α/06.09.2016

“Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις”

id: 455Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο