16-03-2020 – Επιστολή HAPCO για άρση περιορισμού εποχικότητας

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Επιστολή HAPCO 16.03.2020 Επιστολή HAPCO προς ΣΦΕΕ και ΕΟΦ για άρση των περιορισμών που αφορούν στην εποχικότητα των επιστημονικών εκδηλώσεων