16.06.2020 – Ένταξη φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων (34065)

16-06-2020 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α)/34065 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Ένταξη φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων»

Δείτε το αρχείο (520 ΚB)