16-06-2021 – Τιμολόγηση νέων φαρμακευτικών προϊόντων_Γενόσημα Μαίου 2021

16-06-2021 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Τιμολόγηση νέων φαρμακευτικών προϊόντων_Γενόσημα Μαίου 2021”

 

Γενόσημα Μαΐου 2021 προς διαβούλευση – pdf (616 KB)

Γενόσημα Μαΐου 2021 προς διαβούλευση – excel (14.8 KB)