16-09-2021 – Τελικές Προτεινόμενες-Νέα 2ου Τριμήνου 2021-Γενόσημα Ιουνίου 2021-Ανατιμολόγηση προϊόντων αναφοράς

16-09-2021 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“(τελ.ενημ. 17-09-2021) Τελικές Προτεινόμενες _ Νέα 2ου Τριμήνου 2021 _ Γενόσημα Ιουνίου 2021 _ Ανατιμολόγηση προϊόντων αναφοράς”

Ανατιμολόγηση Προϊόντων Αναφοράς 2021 – pdf (623 KB)

Γενόσημα Ιουνίου 2021_Τελικές Προτεινόμενες – pdf (652 KB)

Νέα 2ου τριμήνου 2021_Τελικές Προτεινόμενες – pdf (798 KB)

Νέα 2ου τριμήνου 2021_Τελικές Προτεινόμενες – excel (34.4 KB)