16.11.2020 – Υπουργική Απόφαση – Απόρριψη αιτήματος απένταξης ΟΧΑΤΡΕΧ

16-11-2020 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α)/οικ. 73039 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Απόρριψη αιτήματος απένταξης φαρμακευτικού σκευάσματος από τον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων»

Δείτε το αρχείο (599 KB)