16-12-2020 – Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων Δεκέμβριος 2020

16-12-2020 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων Δεκέμβριος 2020 – Τελικές Προτεινόμενες”

Τελικές Προτεινόμενες pdf (3.25 MB)

Τελικές Προτεινόμενες excel (4 MB)