28.12.2020 – Υπουργική Απόφαση – Απόρριψη αιτήματος ένταξης φαρμακευτικού σκευάσματος από τον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων (CALCIOMAX)

28-12-2020 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α)/οικ.83481 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Απόρριψη αιτήματος ένταξης φαρμάκου στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων»

Δείτε το αρχείο (512 KB)