16.12.2020 – Υπουργική Απόφαση – Ένταξη 19 φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

16-12-2020 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α) οικ. 81080 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Ένταξη φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων»

Δείτε το αρχείο (725 KB)