16.12.2020 – Υπουργική Απόφαση – Ένταξη φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων (CARNIVIT)

16-12-2020 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α) οικ. 81075 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Ένταξη φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων»

Δείτε το αρχείο (698 KB)