16/03/2005 – Ενημέρωση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου για τη Τροποποίηση Κλινικών Μελετών

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 17257
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 4155

Ενημερ. Επιστ. Συμβ. Νοσοκομ. για τροπο

Aρχείο pdf (49KB)