16/04/2010 – Επισημάνσεις στην Χρηματοδότηση Εκδηλώσεων Ιατρικής Ενημέρωσης από Φαρμακευτικές και Λοιπές Εταιρείες

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 25387

Χρηματοδότηση Εκδηλώσεων

Αρχείο pdf (139KB)