161/Α/16.10.2019 – Σύσταση ΕΟΔΥ και άλλα ζητήματα Υπουργείου Υγείας

Νομοθετικό Κείμενο: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4633
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 161/Α/16.10.2019

“Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις”

id: 523

Κατεβάστε εδώ το αρχείο