1646/Β/03.05.2020 – Εξαίρεση από τις 75 μέρες παράτασης επιταγών

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Α. 1099
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1646/Β/03.05.2020

Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου διαβίβασης ή αποστολής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), με την οποία λαμβάνονται μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

id: 560

Κατεβάστε εδώ το αρχείο