1661/Β/23.04.2021 – NEA KYA – Μεταφορά 1ης Μαΐου

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. 18743
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1661/Β/23.04.2021

Μετάθεση της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2021, σε άλλη εργάσιμη ημέρα

id: 647

Κατεβάστε εδώ το αρχείο