1678/Β/23.04.2021 – ΝΕΑ ΚΥΑ – Έκτακτα μέτρα περιορισμού της υπερτοπικής κυκλοφορίας

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26044
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1678/Β/23.04.2021

ΝΕΑ ΚΥΑ – Έκτακτα μέτρα περιορισμού της υπερτοπικής κυκλοφορίας

id: 648

Κατεβάστε εδώ το αρχείο