1682/Β/24.042021 – NEA ΚΥΑ Έκτακτα μέτρα για COVID 19 από 24.04.2021 έως 03.05.2021

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1682/Β/24.042021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00

id: 649

Κατεβάστε εδώ το αρχείο