16/Α/31.01.2020 – Σύμβαση Δωρεάς Στ. Νιάρχος & Ελλ. Δημοσίου για την αναβάθμιση των υποδομών υγείας

Νομοθετικό Κείμενο: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4655
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 16/Α/31.01.2020

Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων δωρεάς της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας που κυρώθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α΄ 170) και άλλες διατάξεις»

id: 531Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο