17.01.2013 – Έκδοση ΥΑ για συμψηφισμό rebates με χρέη των νοσοκομείων

17-01-2013 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Αν. Λυκουρέντζο, Υπουργό Υγείας, τον κ. Ι. Στουρνάρα, Υπουργό Οικονομικών και τον κ. Μ. Σαλμά, Αν. Υπουργό Υγείας, με θέμα:

«Έκδοση ΥΑ για συμψηφισμό rebates με χρέη των νοσοκομείων»

Αρχείο pdf (92KB)

18-01-2013 – Απαντητική επιστολή κ. Ελ. Παπαγεωργόπουλου, Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, προς ΣΦΕΕ με θέμα:

«Rebate φαρμακευτικών εταιριών»

Αρχείο pdf (113KB)