17.05.2012 – Εξώδικη δήλωση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής προς ΣΦΕΕ – Πιστωτική Πολιτική

17-05-2012 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Κωνσταντίνο Λουράντο, Πρόεδρο Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής και τον κ. Ηλία Γιαννόγλου, Γραμματέα Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, σχετικά με την απάντηση του ΣΦΕΕ στην εξώδικη Δήλωση – Όχληση – Πρόσκληση που έλαβε από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής

Αρχείο pdf (44KB)

Εξώδικη Δήλωση – Όχληση – Πρόσκληση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής
Αρχείο pdf (127KB)