17.06.2021 – Ανάρτηση Θετικού Καταλόγου προς Διαβούλευση

17-06-2021 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α) 31078 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Ανάρτηση Θετικού Καταλόγου προς Διαβούλευση»

Δείτε τη θετική λίστα Ιουνίου 2021 – pdf (648 KB)

Δείτε τη λίστα Ν. 3816 Ιουνίου 2021 – excel (648 KB)

Δείτε την ανακοίνωση διαβούλευσης – pdf (648 KB)