17-09-2021 – Νέα γενόσημα Ιουλίου 2021 _ Τελικές Προτεινόμενες Τιμές

17-09-2020 – Ανακοίνωση ΕΟΦ με θέμα:

“Νέα γενόσημα Ιουλίου 2021 _ Τελικές Προτεινόμενες Τιμές”

Γενόσημα Ιουλίου 2021_Τελικές Προτεινόμενες – pdf (716 KB)

Γενόσημα Ιουλίου 2021_Τελικές Προτεινόμενες – excel (20.8 KB)