17/01/2013 – Επιστροφή στον ΕΟΦ των Ταινιών Γνησιότητας των Προϊόντων των Φαρμακαποθηκών, που Προορίζονται για Εξαγωγή/Ενδοκοινοτική Διακίνηση