17/07/2013 – Δωρεές Εγκεκριμένων Φαρμάκων

09-09-2013 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τους Γενικούς Διευθυντές των Εταιριών Μελών του ΣΦΕΕ
(Μετάφραση)

11-06-2013 – Επιστολή Προέδρου ΕΟΦ, Καθηγητή Ι. Τούντα προς ΣΦΕΕ με θέμα:
“ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΦΕΕ – ΙΣΑ – ΜΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ”

Ημερομηνία Έκδοσης: 09/09/2013

Έτος: 2013