170/Β/23.09.2021 – Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και άλλες διατάξεις

Νομοθετικό Κείμενο: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4831/2021
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 170/Α/23/09/2021

Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις

id: 676

Κατεβάστε εδώ το αρχείο