1733/Β/27.04.2021 – Υποχρεωτική τηλεργασία και προσέλευση των εργαζομένων κατά τον Μάιο 2021

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. οικ. 23182
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1733/Β/27.04.2021

Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020, ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας και ρύθμιση περαιτέρω στοιχείων αυτής (Α 184)

id: 650

Κατεβάστε εδώ το αρχείο