1752/Β/22.05.2017 – Επιτρεπόμενα όρια δαπανών ΕΟΠΥΥ

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Γ3γ/37400
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1752/Β/22.05.2017

“Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές, έτους 2017”

id: 468

Κατεβάστε εδώ το αρχείο