1761/Β/22.05.2017- Καθορισμος ενδεικτικής τιμής λιανικής πώλησης & ανώτατης νοσοκομειακής τιμής – ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθ. Γ5(α)οικ. 38152
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1761/Β/22.05.2017

“Διατάξεις τρόπου και διαδικασίας καθορισμού ενδεικτικής τιμής λιανικής πώλησης και ανώτατης νοσοκομειακής τιμής καθώς και διάθεσης για τα «μη συνταγογραφούμενα φάρμακα» (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.)”

id: 468A

Κατεβάστε εδώ το αρχείο