18.01.2016 – Σύσταση Τιμολόγησης Οικονομικής Διαχείρισης υπηρεσιών Συνεδρίων

18-01-16 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τους Compliance Officers και τους Νομικούς Συμβούλους των εταιρειών-μελών του ΣΦΕΕ, με θέμα:

“Σύσταση Τιμολόγησης Οικονομικής Διαχείρισης υπηρεσιών Συνεδρίων”

Αρχείο pdf (128KB)