18-03-2020 – Οδηγίες της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας του Υπουργείου Εργασίας και του ΕΛΙΝΥΑΕ για την πρόληψη εξάπλωσης του κορωνοϊού

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Kατευθυντήριες Οδηγίες ΣΕΠΕ και ΕΛΙΝΥΑΕ 18.03.2020 Κορωνοϊός (SARS-CoV-2) Οδηγίες και μέτρα πρόληψης σε εργασιακούς χώρους