18.03.2021 – Υπουργική Απόφαση – Απόρριψη ένταξης φαρμάκου στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων (Mabthera- Otezla)

18-03-2021 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α)/10018 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Απόρριψη αιτήματος ένταξης φαρμάκου στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων»

Δείτε το αρχείο (530 KB)