18.04.2016 Αξιολόγηση επιστημονικών εκδηλώσεων

18-04-16 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τις επιστημονικές / ιατρικές εταιρείες, με θέμα:

“Αξιολόγηση επιστημονικών εκδηλώσεων”

Αρχείο pdf (285KB)