18-04-2019 – Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων 2019 – Παράταση υποβολής φύλλων έρευνας

18-04-2019 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Ανατιμολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων 2019 _ Παράταση υποβολής φύλλων έρευνας”