18.06.2018 – Επιστολή ΣΦΕΕ: Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση

18-06-18 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τα μέλη του ΣΦΕΕ, με θέμα:

“Ένα θεσμικό πλαίσιο με διαφάνεια αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση/επιστημονικά συνέδρια”

Αρχείο pdf (210KB)