18.07.2012 – Σχετικά με το οξύτατο πρόβλημα που έχει προκύψει από τη μείωση παραγωγής ταινιών γνησιότητας, η οποία δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών των εργοστασίων παραγωγής φαρμάκων

18-07-2012 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Ι. Τούντα, Πρόεδρο του ΕΟΦ

Σχετικά με το οξύτατο πρόβλημα που έχει προκύψει από τη μείωση παραγωγής ταινιών γνησιότητας, η οποία δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών των εργοστασίων παραγωγής φαρμάκων

Αρχείο pdf (89KB)