18/04/2012 – Ανάκλιση Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμακευτικού Προϊόντος ALFUZIN

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 27622

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας λόγω μή υποβολής μελέτης βιοϊσοδυναμίας

Φαρμακευτικό προϊόν: ALFUZIN,
Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 2.5 MG/TAB

Αρχείο pdf (62KB)