18/09/2013 – Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Εκτελωνισμών Προϊόντων

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 71931

«ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (Σ.Η.Υ.Ε.Φ.Κ )»

Αρχείο pdf (541ΚΒ)