1856/Β/15.05.2020 – ΚΥΑ 15.5.2020 (Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για λοίμωξη COVID 19)

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1856/Β/15.05.2020

Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19

id: 561Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο