1863/Β/26.05.2017 – Θετική λίστα

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Γ5(α)/39260
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1863/Β/26.05.2017

“Έγκριση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει”

id: 469

Κατεβάστε εδώ το αρχείο