186/Β/23.01.2021 – NEA ΚΥΑ (ΜΕΤΡΑ κατά της COVID 19 μέχρι 1.2.2021) – Τηλεργασία – Αναστολή συνεδρίων

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 4992
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 186/Β/23.01.2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00

id: 627Β

Κατεβάστε εδώ το αρχείο