ΦΕΚ 1871/Β/24.08.2011 – Καλλυντικά

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3α/Γ.Π67487

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1871/Β/24.08.2011

Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 132979 (352/Β/2005) – Καλλυντικά

id: 247Β

Κατεβάστε εδώ το αρχείο