1892/Β/11.05.2021 – ΦΕΚ Κλειστοί προϋπολογισμοί ΕΟΠΥΥ

Νομοθετικό Κείμενο: 1892/Β/11.05.2021
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: Αριθμ. Δ3(α) 23952

Θέσπιση κλειστών προϋπολογισμών ΕΟΠΥΥ, για τα φαρμακευτικά προϊόντα με δραστική ουσία: α) axicabtagene ciloleucel (Yescarta) β) etanercept, γ) γ- σφαιρίνη, δ) lenalinomide, ε) rituximab και στ) migalastat

id: 652Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο