19-03-2020 – Ανακοίνωση ΕΟΦ: Έκκληση του ΕΜΑ για την συνδρομή των ερευνητικών πόρων σχετικά με τη θεραπεία της COVID-19

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Ανακοίνωση ΕΟΦ 19.03.2020
EMA/142322/2020
Έκκληση του ΕΜΑ για την συνδρομή των ερευνητικών πόρων σε μεγάλες, πολυκεντρικές, πολλαπλών σκελών, κλινικές δοκιμές με σκοπό την παραγωγή έγκυρων δεδομένων σχετικά με τη θεραπεία της COVID-19