19.03.2021 – Εγκρίσεις Ηλεκτρονικών Αιτημάτων στο Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων του ΕΟΠΥΥ

19/03/2021 – Εγκύκλιος του ΕΟΠΥΥ με θέμα:

“Εγκρίσεις Ηλεκτρονικών Αιτημάτων στο Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων του ΕΟΠΥΥ”

Δείτε την εγκύκλιο (113 KB)