19-03-2021 – Τιμολόγηση νέων φαρμακευτικών προϊόντων Γενόσημα_Φεβρουάριος 2021

10-03-2021 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Τιμολόγηση νέων φαρμακευτικών προϊόντων Γενόσημα_Φεβρουάριος 2021”

Νέα γενόσημα Φεβρουαρίου pdf (618 KB)

Νέα γενόσημα Φεβρουαρίου excel (14,4 KB)