19.05.2011 – Σχετικά με τον συμψηφισμό των οφειλών με το rebate και τις λοιπές κρατήσεις

19-05-2011 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Ανδρέα Λοβέρδο, Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Σχετικά με τον συμψηφισμό των οφειλών με το rebate και τις λοιπές κρατήσεις

Αρχείο pdf (344KB)