19-05-2020 – Επιστημονικές Εκδηλώσεις με τον χαρακτηρισμό “Web Scientific Event”

19-05-2020 – Ανακοίνωση ΕΟΦ με θέμα:

“Επιστημονικές Εκδηλώσεις με τον χαρακτηρισμό “Web Scientific Event”